English Eesti keel Latvias Lietuvos
Par mums Produkti Izplatitaji Latvija Kontakti
Produkti
No udens virsmas
atlecoša bumba
Dig out
the dinosaurs
Magic Collection
Jumping Animal

 

 

Veepeal porkavad pallid


Waboba Catalog 2019WABOBA EXTREME un WABOBA SURF ir no udens virsmas atlecošas bumbas. Vai esi kadreiz iedomajies, ka bumba varetu atlekt ari no udens virsmas? Pirmajiem šada ideja ienaca prata zviedru izgudrotajiem, un nu mes ar prieku prezentejam šis bumbas ari Latvija. Pludmales sezonas laika no udens virsmas atlecošas bumbas spele ir viens no aizraujošakajiem laika pavadišanas veidiem, atpušoties pie udeniem. EXTREME un SURF ir raditas, lai raditu speles prieku un aktivu laika pavadišanas iespeju gan maziem, gan lieliem. No udens virsmas atlecoša bumba ir jauns produkts, kas sagadas prieku vasaras bauditajiem!
Produkts ir lieliski piemerots tirgošanai sporta un rotallietu veikalos, ka ari tirdzniecibas tiklos.Wababo Surf   Pallid, Waboba surf

WABOBA SURF ir no udens virsmas atlecošo bumbu sortimenta jaunakais produkts. SURF ir speciali izstradats visas gimenes izklaidei. Ši bumba ir nedaudz mikstaka par EXTREME bumbu un nodrošina stundam ilgu izklaidi visai gimenei.
* SURF ir mikstaka par EXTREME bumbu, to ir vieglak mest un kert
* piemerota lietošanai ara baseinos vai atklatas udenstilpnes
* ieteicamais vecums 6-15 gad


Waboba Extreme   Waboba Extreme

WABOBA EXTREME dizains lauj bumbai atlekt augstu virs udens virsmas gan mierigos udenos, gan merenos vilnos. EXTREME ir lieliski piemerota visas gimenes izklaidei udeni. Tomer, visticamak, lielaku piekrišanu ta gus azartisku un fiziski aktivu cilveku vidu. Bumba ir piemerota spelei pludmale, ezera un ara baseina. EXTREME spej piesaistit uzmanibu. Neierobezota jautriba kabatas lieluma iepakojuma!
* EXTREME – vienreizeja izklaide un treninš tava kabata
* musu produktu sortimenta dinamiskaka un daudzpusigaka bumba
* piemerota lietošanai ara baseinos vai atklatas udenstilpnes
* izklaide un treninš visai gimeneiWaboba Kahuna   Big Kahuna
Waboba BIG KAHUNA ir miksta bumba, kas labi atlec no udens virsmas. Ar to ir viegli rotalaties: viens speletajs strauji met bumbu pret udens virsmu, bumba sparigi atlec un otrs speletajs cenšas to nokert. Ieteicamais attalums starp speletajiem ir 5 – 15 m. Bumba lieliski noder briva laika pavadišanai gimenes loka. Piemerota berniem no 5 gadu vecuma. Lietot atvertas udenstilpes vai ara baseinos. Sargat no majdzivniekiem. Nemest pret cietam virsmam.

Waboba Flyer   Pallid, Waboba Flyer

Parmainus badmintonam izmegini WABOBA FLYER. Ipaši liela badmintona spalvbumbina ar gumijas galvinu nodrošina dinamisku un vienlaicigi stabilu trajektoriju pat neliela veja apstaklos. Spelei izmanto rokas, celgalus vai kajas un parliecinies, ka ši ir viena no jautrakajam pludmales spelem, kadu jebkad esi spelejis.
* labs roku un acu koordinacijas treninš
* izklaide un treninš visai gimenei


Waboba Pro   veepeal põrkavad Pallid, Waboba Pro
Step up and go pro! Master the official Waboba game with the official ball. Start a team and make Waboba Pro a part of your active lifestyle. The Waboba Pro is an upgrade to the Extreme with its slightly larger size, giving it more engineered stability and post-bounce accuracy. Best for advanced players and teams determined to master the official game. Have fun. Stay fit. Dominate.

 


Waboba Moon   Pallid, Waboba Moon
Waboba MOON paredzeta rotalam uz cietam virsmam. Bumba ir ipaši atsperiga un viegli grieas. Izgatavota no unikala materiala ar pretgravitacijas ipašibam. No virsmas atlec tik labi, ka speles kvalitati varesiet izbaudit glui jauna limeni. Piemerota berniem no 8 gadu vecuma. Tver bumbu un laujies jaukajiem parsteigumiem!

 

 

© Copyright 2010 - 2019 Aasageko OÜ | info@aasageko.eu | (+372) 5645 5528